Corvette specialist

Privacyverklaring

Wij zullen uw gegevens nooit met derden delen!!

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.

Doeleinden van gebruik

Dream of America verwerkt uw persoonsgegevens voor (1) de acceptatie van uw bestelling. (2) het verzenden van producten. (3) het evt. verzenden van een nieuwsbrief.

Wij zullen uw gegevens nooit delen met derde partijen

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Dream of America, haar klanten en medewerkers

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Dream of America.

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan ons door een email te sturen naar info@dreamofamerica.nl met verzoek om uw gegevens te verwijderen.

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Zowel Dream of America als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

De veiligheid van uw persoonsgegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met info@dreamofamerica.nl